Historija prava BiH: osnovne informacije i izvedbeni plan nastave

Raspored odbrane seminarskih radova Obavijest o jedinstvenom terminu vježbi Rezultati Historija prava BiH 22 04 2019 Raspored_odrzavanja_ispita Obavijest o terminu odbrane seminarskih radova Rezultati stari sistem Odbrane seminarskih radova 19.04.2019. Obavijest o terminu nadoknade časova Povelje bana Stjepana II Sidžil mostarskog kadije Fetve Rok za predaju seminarskih radova Izvedbeni plan nastave Historija prava BiH 2019 […]

Dodatni materijali za pripremu ispita

Mišljenja Badinterove komisije Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1974 Vidovdanski ustav Zemaljski ustav – Štatut 1910 Vilajetski zakon 1867 Hati Humajun Povelja bana Stjepana II Kotromanića Povelja Kulina bana Hatišerif od Gulhane

Obavijesti za vanredne studente

Materijal za izradu zadatka – Avdo Sućeska – Neke osobenosti krivičnog prava u jugoslovenskim zemljama za vrijeme Turaka Zadatak za vanredne studente Obavijest o promjeni termina Obavijest Uputstvo-za-izradu-seminarskog-rada

HISTORIJA DRŽAVE BIH: obavijesti i osnovne informacije o predmetu

Rezultati ispita Historija drzave BiH od 21. febr 2019. Raspored održavanje ispita februar 2019 Rezultati Historija drzave BiH 29 januar 2019 Raspored održavanje ispita 24.01.2019. Termini odbrane seminarskih radova Obavijest o održavanju debate Rezultati-semestralnog-testa-od-15-novembra-2018 Raspored održavanja prve semestrane provjere znanja Promjena satnice predavanja Historija drzave BiH izvedbeni plan i nacin ocjenjivanja 2018_2019

Historija države BiH i Historija prav BiH – dodatni materijali za vježbe i spremanje ispita

Šerijatsko pravo u 19 i 20 st. Medžella 99 pravnih pravila Medžella kupoprodaja Opći građanski zakonik uvodni dio Opći građanski zakonik kupoprodaja Daytonski sporazum 1995 Washingtonski sporazum 1994 Prijem BiH u UN 1992 Odluka o referendumu 1992 Memorandum 1991 Amandman Drugo zasjedanje ZAVNOBiH Uredba o Banovini 1939 Ustav 1931 Senzermenski ugovor Majska i Krfska deklaracija […]