Obavijest o seminarskim radovima/esejima

Obavještavaju se studenti I godine studija da je produžen rok za predaju seminarskih radova i eseja. Novi rok za predaju je 27. maj 2020. godine. Odbrane/prezentacije radova neće biti održane. Svi radovi će biti ocijenjeni isključivo na osnovu dostavljenog pismenog rada.

Poziv za pristup MS Teams grupi Pravna historija BiH za on-line predavanja u akademskoj 2019/20. godini

Pozivaju se studenti prve godine studija akademske 2019/20. godine da pristupe zatvorenoj grupi Pravna historija BiH putem svojih računa preko sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a46147482a7974a1ca589cdfe063ddfd8%40thread.tacv2/conversations?groupId=d31d0dce-a60b-4506-8c26-49410136d41f&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Zatvorena grupa služi realizaciji on-line nastave na predmetima Historija države BiH i Historija prava BiH za akademsku 2019/2020. godinu.