Historija prava BiH – informacije, obavijesti i materijali

Rezultati ispita Historija prava BiH od 05 jula 2018 Satnica ispita Historija prava BiH 05 juli 2018 Rezultati ispita Historija prava BiH od 21 juna 2018 Historija prava termin-satnica ispita za 21. juni 2018 Informacija o dodatnim materijalima za vježbe i ispite Zadatak za vanredne i DL studente – rok 11. juni 2018. Obavijest o […]

Historija države BiH i Historija prav BiH – dodatni materijali za vježbe i spremanje ispita

Šerijatsko pravo u 19 i 20 st. Medžella 99 pravnih pravila Medžella kupoprodaja Opći građanski zakonik uvodni dio Opći građanski zakonik kupoprodaja Daytonski sporazum 1995 Washingtonski sporazum 1994 Prijem BiH u UN 1992 Odluka o referendumu 1992 Memorandum 1991 Amandman Drugo zasjedanje ZAVNOBiH Uredba o Banovini 1939 Ustav 1931 Senzermenski ugovor Majska i Krfska deklaracija […]

Historija države Bosne i Hercegovine: osnovne informacije i obavijesti

Satnica ispita februar 2018 Satnica ispita Historija drzave BiH januar 2018 Zadatak za DL i vanredne studente 2017 Satnica semestralnog ispita 23 nov 2017 I smjena R i RS raspored prezentacija seminarskih radova i projekata II smjena R i RS raspored prezentacija seminarskih radova i projekata Upute za izradu seminarskih radova Historija drzave BiH – […]