Historija prava BiH: osnovne informacije i izvedbeni plan nastave

Rezultati Historija prava BiH 05 09 2019 Rezultati Historija prava BiH 09 07 2019 Rezultati Historija prava BiH 05 07 2019 Raspored održavanje ispita juli 2019 Rezultati Historija prava BiH 24 06 2019 Rezultati Historija prava BiH vanredni 20 06 2019 Novi raspored održavanja ispita Informacija-o-dodatnim-materijalima-za-vježbe-i-ispite Austrougarska_reforma_pravosuda_i_gradanskog prava Opšti imovinski zakonik CG Medžella-kupoprodaja Medžella-99-pravnih-pravila Austrijski […]

Dodatni materijali za pripremu ispita

Mišljenja Badinterove komisije Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1974 Vidovdanski ustav Zemaljski ustav – Štatut 1910 Vilajetski zakon 1867 Hati Humajun Povelja bana Stjepana II Kotromanića Povelja Kulina bana Hatišerif od Gulhane

Obavijesti za vanredne studente

Obavijest o upisu bodova iz zadatka za vanredne studente Materijal za izradu zadatka – Avdo Sućeska – Neke osobenosti krivičnog prava u jugoslovenskim zemljama za vrijeme Turaka Zadatak za vanredne studente Obavijest o promjeni termina Obavijest Uputstvo-za-izradu-seminarskog-rada

Historija države BiH i Historija prav BiH – dodatni materijali za vježbe i spremanje ispita

Šerijatsko pravo u 19 i 20 st. Medžella 99 pravnih pravila Medžella kupoprodaja Opći građanski zakonik uvodni dio Opći građanski zakonik kupoprodaja Daytonski sporazum 1995 Washingtonski sporazum 1994 Prijem BiH u UN 1992 Odluka o referendumu 1992 Memorandum 1991 Amandman Drugo zasjedanje ZAVNOBiH Uredba o Banovini 1939 Ustav 1931 Senzermenski ugovor Majska i Krfska deklaracija […]