Dodatni materijali za pripremu ispita

Mišljenja Badinterove komisije Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1974 Vidovdanski ustav Zemaljski ustav – Štatut 1910 Vilajetski zakon 1867 Hati Humajun Povelja bana Stjepana II Kotromanića Povelja Kulina bana Hatišerif od Gulhane

Historija prava BiH – informacije, obavijesti i materijali

Rezultati Historija države BiH i Historija prava BiH 27.09.2018. Obavijest o novim terminima ispita i uvida u rad Rezultati Historija prava BiH 14 septembar 2018 Satnica ispita Historija prava BiH 13 septembar 2018 Rezultati Historija drzave BiH 06 septembar 2018 Historija drzave BiH satnica septembar Rezultati ispita Historija prava BiH od 05 jula 2018 Satnica […]

Historija države BiH i Historija prav BiH – dodatni materijali za vježbe i spremanje ispita

Šerijatsko pravo u 19 i 20 st. Medžella 99 pravnih pravila Medžella kupoprodaja Opći građanski zakonik uvodni dio Opći građanski zakonik kupoprodaja Daytonski sporazum 1995 Washingtonski sporazum 1994 Prijem BiH u UN 1992 Odluka o referendumu 1992 Memorandum 1991 Amandman Drugo zasjedanje ZAVNOBiH Uredba o Banovini 1939 Ustav 1931 Senzermenski ugovor Majska i Krfska deklaracija […]

Historija države BiH – rezultati ispita

Rezultati Historija države BiH i Historija prava BiH 27.09.2018. Rezultati Historija drzave BiH 06 septembar 2018 Rezultati HIstorija drzave BiH 08 febr 2018 REZULTATI Historija drzave BiH 25 jan 2018 Rezultati

Historija države Bosne i Hercegovine: osnovne informacije i obavijesti

Obavijest o novim terminima ispita i uvida u rad Rezultati Historija drzave BiH 06 septembar 2018 Satnica ispita februar 2018 Satnica ispita Historija drzave BiH januar 2018 Zadatak za DL i vanredne studente 2017 Satnica semestralnog ispita 23 nov 2017 I smjena R i RS raspored prezentacija seminarskih radova i projekata II smjena R i […]