Prijava za primanje obavijesti putem e-maila

Ukoliko želite primati obavijesti sa web stranice Pravnog fakulteta na Vašu email adresu možete odabrati kategorije te izvršiti prijavu.   Napomena: Ako izaberete opciju: “Primanje svih obavijesti (sve kategorije)” nije potrebno dodatno selektovati pojedinacne kategorije, jer cete primati obavijesti iz svih kategorija na web stranici.

Podsjetnik brucošima o realizaciji nastavnih aktivnosti

U skladu sa Zaključcima Senata UNSA o početku nastave u zimskom semestru i prijemu brucoša u akademskoj 2020/21. godini podsjećamo brucoše da će se tokom ove sedmice formirati Microsoft Teams grupe (timovi) za svaki nastavni predmet za redovne i vanredne studente. Nastavnici i saradnici će postaviti izvedbene planove na odgovarajuća polja nastavnih predmeta na web […]

Završeni radovi tekućeg održavanja vrata na južnom pročelju zgrade Rektorata i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Od 31. augusta do 26. septembra 2020. godine trajali su radovi tekućeg održavanja ulaznih vrata južnog pročelja Pravosudne palate u Sarajevu. Navedeno je podrazumijevalo restauriranje skoro svih elemenata zatečene pozicije vrata, tj. krila, štokova, baglama, željeznih nosača stakala, brave i kvake i ostalih elemenata. Uslijed dotrajalosti drvene konstrukcije cjelokupne ulazne pozicije nastala je nužna potreba […]

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove „JUST PEACE MONTH – VIRTUAL ACTIVITIES PROGRAMME“

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove počev od 20. septembra organizuje „Dan otvorenih vrata“, tokom kojeg predstavnici svih odjela Mehanizma nude posjetiocima prezentacije i učestvovanje u interaktivnim  diskusijama. To je jedinstvena prilika da upoznate bliže rad Mehanizma, kao i da  dobijete odgovore na postavljena pitanja i razmijenite mišljenja sa predstavnicima različitih ureda Mehanizma. Ove godine po […]

Naučni skup Pandemija COVID-19 i pravni sistem Bosne i Hercegovine

Pravni fakultet u Sarajevu uz podršku fondacije Konrad Adenauer Stiftung organizuje online naučni skup: Pandemija COVID-19 i pravni sistem Bosne i Hercegovine. Predmet skupa su izabrani pravni izazovi koje je pandemije kreirala u našem pravnom sistemu. Izlagači se u okviru dva panela (privatnopravni i javnopravni) ukazati na kritične tačke reakcije javne vlasti te u razgovoru […]

Obavještenje o radovima tekućeg održavanja vrata na južnom pročelju zgrade Rektorata i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Obavještavamo vas da su u toku radovi tekućeg održavanja vrata na južnom pročelju zgrade Rektorata i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. S obzirom na kompleksnost konzervatorsko-restauratorskog postupka, tretman krila vrata nije bilo moguće izvesti na licu mjesta, nego isključivo u radionici izvođača specijaliziranog za predmetnu vrstu radova. Za to vrijeme na samom objektu je izvršeno […]