Održana nastava za 120 studenata Pravnog fakulteta u Informativnom centru o MKSJ Sarajevo

  U prostorijama Informativnog centra o Međunarodnog krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo održano je predavanje za 120 studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Za studente su organizovana dva akademska časa nastave od strane šefice Odsjeka za Informativni centar o MKSJ Mile Eminović-Rizvanović i predstavnika Ureda Sekretarijata Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u […]

Otvorena četvrta Akademija za prevenciju maloljetničkog prijestupništva

Udruženje za demokratski razvoj “ProActa” u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu – Pravnim fakultetom u Sarajevu, 22.10.2018.g. otvorilo je četvrtu Akademiju za prevenciju maloljetničkog prijestupništva. Akademija za prevenciju maloljetničkog prijestupništva organizuje se uz pokroviteljstvo Federalnog ministarstva kulture i sporta i Kabineta premijera KS, a bit će organizirana  kroz  7 modula  iz sljedećih oblasti: sudstvo, psihologija, […]

Pravni fakultet potpisao Memorandum o saradnji sa Gradom Sarajevo za korištenje Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju otvorio je vrata za studente, istraživače, profesore i akademske djelatnike Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa kojima će u narednom periodu sarađivati i realizirati zajedničke projekte. Tim povodom u gradskoj Vijećnici gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio je dekanesu Pravnog fakulteta prof. dr. Hajriju Sijerčić-Čolić, te prodekane […]

Sporazum o naučnoj saradnji sa Sudom Bosne i Hercegovine

Dana 19. 06. 2018. godine, u Sudu Bosne i Hercegovine je potpisan Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Suda Bosne i Hercegovine i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.   Predsjednik Suda BiH Ranko Debevec i registrar Suda BiH Emira Hodžić ugostili su ovom prilikom dekanesu Pravnog fakulteta prof. dr. Hajriju Sijerčić-Čolić i prodekana […]