Projekat “Praćenje suđenja u predmetima koruptivnih krivičnih djela“ – izvještaj

Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu bili su učesnici Projekta “Praćenje suđenja u predmetima koruptivnih krivičnih djela“. U okviru projekta provedeno je istraživanje na Sudu Bosne i Hercegovine, Kantonalnom i Općinskom sudu u Sarajevu, u periodu od 20.02.2017. do 27.06.2018. godine, o čemu je […]

Lejla Tanović osvojila 4. mjesto na Svjetskom univerzitetskom prvenstvu

Najbolja bh. biciklistkinja, studentica Pravnog fakulteta, Lejla Tanović osvojila je četvrto mjesto na Svjetskom univerzitetskom prvenstvu na takmičenju održanom u Portugalu u olimpijskoj disciplini brdski biciklizam. Lejla Tanović je na utrci nastupila kao jedina predstavnica Bosne i Hercegovine ispred Univerziteta u Sarajevu i postigla najbolji uspjeh biciklizma za našu državu. Selektor reprezentacije je Amar Njemčević […]

Pravni fakultet potpisao Memorandum o saradnji sa Gradom Sarajevo za korištenje Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju otvorio je vrata za studente, istraživače, profesore i akademske djelatnike Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa kojima će u narednom periodu sarađivati i realizirati zajedničke projekte. Tim povodom u gradskoj Vijećnici gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio je dekanesu Pravnog fakulteta prof. dr. Hajriju Sijerčić-Čolić, te prodekane […]

Sporazum o naučnoj saradnji sa Sudom Bosne i Hercegovine

Dana 19. 06. 2018. godine, u Sudu Bosne i Hercegovine je potpisan Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Suda Bosne i Hercegovine i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.   Predsjednik Suda BiH Ranko Debevec i registrar Suda BiH Emira Hodžić ugostili su ovom prilikom dekanesu Pravnog fakulteta prof. dr. Hajriju Sijerčić-Čolić i prodekana […]

06. april – dan Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Povodom 06. aprila dana Pravnog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je, dana 11.04.2018. godine, svečana sjednica Nastavno-naučnog vijeća. Tim povodom Dekanesa, prof.dr Hajrija Sijerčić–Čolić osvrnula se na ulogu i značaj Fakulteta kao najstarije   visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini u oblasti društvenih nauka.   Obilježavajući 72. godine postojanja i rada Fakulteta, dodijeljene su zahvalnice i […]