Obavijest za studente

Obavještavamo studente da će se, shodno članu 25. stav (6) Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu, nastavne aktivnosti (časovi predavanja i vježbi) planirani za UTORAK, 30.04.2019. godine, organizirati u formi “on-line dana”. Predmetni nastavnici koji imaju časove predavanja i vježbi na taj dan, postaviti će […]

Obavijest za studente

  Obavještavamo vas da, prema Akademskom kalendaru Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2018/2019. godinu, nema nastavnih aktivnosti na Fakultetu u slijedeće radne dane:   – petak, 19. april 2019. godine –  početak Pesaha – Jevrejski blagdan – ponedeljak, 22. april 2019. godine – Uskršnji ponedeljak – ponedeljak 29. april 2019. godine —Vaskršnji ponedeljak   Istovremeno, […]

Održana nastava za 120 studenata Pravnog fakulteta u Informativnom centru o MKSJ Sarajevo

  U prostorijama Informativnog centra o Međunarodnog krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo održano je predavanje za 120 studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Za studente su organizovana dva akademska časa nastave od strane šefice Odsjeka za Informativni centar o MKSJ Mile Eminović-Rizvanović i predstavnika Ureda Sekretarijata Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u […]

Otvorena četvrta Akademija za prevenciju maloljetničkog prijestupništva

Udruženje za demokratski razvoj “ProActa” u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu – Pravnim fakultetom u Sarajevu, 22.10.2018.g. otvorilo je četvrtu Akademiju za prevenciju maloljetničkog prijestupništva. Akademija za prevenciju maloljetničkog prijestupništva organizuje se uz pokroviteljstvo Federalnog ministarstva kulture i sporta i Kabineta premijera KS, a bit će organizirana  kroz  7 modula  iz sljedećih oblasti: sudstvo, psihologija, […]

Pravni fakultet potpisao Memorandum o saradnji sa Gradom Sarajevo za korištenje Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju otvorio je vrata za studente, istraživače, profesore i akademske djelatnike Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa kojima će u narednom periodu sarađivati i realizirati zajedničke projekte. Tim povodom u gradskoj Vijećnici gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio je dekanesu Pravnog fakulteta prof. dr. Hajriju Sijerčić-Čolić, te prodekane […]

Sporazum o naučnoj saradnji sa Sudom Bosne i Hercegovine

Dana 19. 06. 2018. godine, u Sudu Bosne i Hercegovine je potpisan Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Suda Bosne i Hercegovine i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.   Predsjednik Suda BiH Ranko Debevec i registrar Suda BiH Emira Hodžić ugostili su ovom prilikom dekanesu Pravnog fakulteta prof. dr. Hajriju Sijerčić-Čolić i prodekana […]