Istanbul: uručena priznanja profesorima UNSA

URUČENA PRIZNANJA PROFESORIMA KARČIĆU I KARIĆU jula ove godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Istanbulu uručena su priznanja Udruženja muslimanskih društvenih naučnika Ujedinjenog Kraljevstva (AMSS UK) za životno djelo profesorima Fikretu Karčiću (Pravni fakultet UNSA) i Enesu Kariću (Fakultet islamskih nauka UNSA). Priznanja je uručio dr Anas S. Al-Shaikh Ali, predsjednik Izvršnog odbora ovog […]

Održana nastava za 120 studenata Pravnog fakulteta u Informativnom centru o MKSJ Sarajevo

  U prostorijama Informativnog centra o Međunarodnog krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo održano je predavanje za 120 studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Za studente su organizovana dva akademska časa nastave od strane šefice Odsjeka za Informativni centar o MKSJ Mile Eminović-Rizvanović i predstavnika Ureda Sekretarijata Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u […]

Otvorena četvrta Akademija za prevenciju maloljetničkog prijestupništva

Udruženje za demokratski razvoj “ProActa” u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu – Pravnim fakultetom u Sarajevu, 22.10.2018.g. otvorilo je četvrtu Akademiju za prevenciju maloljetničkog prijestupništva. Akademija za prevenciju maloljetničkog prijestupništva organizuje se uz pokroviteljstvo Federalnog ministarstva kulture i sporta i Kabineta premijera KS, a bit će organizirana  kroz  7 modula  iz sljedećih oblasti: sudstvo, psihologija, […]