Pozivnica na tribinu UNSA – Prof. dr. IVO JOSIPOVIĆ: “75 godina ZAVNOBiH-a i ZAVNOH- a u kontekstu postojećih odnosa u regiji”

Prof. dr. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske u mandatu od 2010. do 2015. godine, u okviru tribine govorit će o temi „75 godina ZAVNOBiH-a i ZAVNOH- a u kontekstu postojećih odnosa u regiji“ . Tribina će biti održana u četvrtak 22. novembra 2018. godine u 11:00 sati u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina […]

Održana nastava za 120 studenata Pravnog fakulteta u Informativnom centru o MKSJ Sarajevo

  U prostorijama Informativnog centra o Međunarodnog krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo održano je predavanje za 120 studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Za studente su organizovana dva akademska časa nastave od strane šefice Odsjeka za Informativni centar o MKSJ Mile Eminović-Rizvanović i predstavnika Ureda Sekretarijata Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u […]

“Iskustva u procesu akreditacije studijskih programa”

Obavještavamo da će se 21. 11. 2018. godine održati trening “Iskustva u procesu akreditacije studijskih programa” u organizaciji Univerziteta u Sarajevu u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 11:00 sati.   Agenda_TRENING_Akreditacija studijskih programa_21_11_2018 Poziv

Otvorena četvrta Akademija za prevenciju maloljetničkog prijestupništva

Udruženje za demokratski razvoj “ProActa” u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu – Pravnim fakultetom u Sarajevu, 22.10.2018.g. otvorilo je četvrtu Akademiju za prevenciju maloljetničkog prijestupništva. Akademija za prevenciju maloljetničkog prijestupništva organizuje se uz pokroviteljstvo Federalnog ministarstva kulture i sporta i Kabineta premijera KS, a bit će organizirana  kroz  7 modula  iz sljedećih oblasti: sudstvo, psihologija, […]

Pravni fakultet potpisao Memorandum o saradnji sa Gradom Sarajevo za korištenje Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju otvorio je vrata za studente, istraživače, profesore i akademske djelatnike Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa kojima će u narednom periodu sarađivati i realizirati zajedničke projekte. Tim povodom u gradskoj Vijećnici gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio je dekanesu Pravnog fakulteta prof. dr. Hajriju Sijerčić-Čolić, te prodekane […]