Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama 2019.

 

 

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je 25. 10. 2019. godine obilježila Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama “Ne sudi knjizi po koricama”. Kako su ove godine u fokusu mladi korisnici biblioteka i korisnici s invaliditetom, u Njemačkoj čitaonici Pravnog fakulteta realiziran je program “Korisnici s invaliditetom: pravni okvir i pristup literaturi”. Uvodnu riječ je imala prof. dr. Meliha Povlakić, koordinatorica Biblioteke, a program je obuhvatio predavanja:

IFLA-ini dokumenti o podršci osobama s invaliditetom i bh. kontekst: vrt sa stazama koje se račvaju? mr. Mirela Rožajac-Zulčić, stručna saradnica u Biblioteci

Prava osoba sa invaliditetom u BiH, asistent Damir Muminović, MA iur.

Izazovi i ograničenja za osobe sa invaliditetom u procesu visokog obrazovanja. Kako postići inkluziju? Miloš Davidović, BA iur.

Na Bibliotečkom sajmu visokoškolskih biblioteka Univerziteta u Sarajevu – Librarize it Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavljala je Azemina Mulalić s programom “Ljudska prava u sudskoj praksi”.