Obavještenje za studente II ciklusa studija (Katedra građanskog prava)

Na ispitu za studente II ciklusa na predmetima koje ispituje prof. Povlakić i koji je održan 17.02.2020. su polagali studenti prema starom nastavnom planu i programu, ali i studenti prema novom planu i programu. Iako je ista situacija bila i na prvom terminu, došlo je do zabune koje ispite polažu koji studenti. Nejasno je i […]

Model studija

Nastavni plan I ciklusa studija Pravni fakultet u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo organizira i izvodi dodiplomsku nastavu za sticanje visoke stručne spreme i postdiplomsku nastavu za sticanje stručnog stepena specijaliste i naučnog stepena magistra, odnosno doktora pravnih nauka.Nastava se izvodi prema utvrđenom nastavnom planu i nastavnim programima. Nastava za […]