Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Diana Dočkal, studentica II ciklusa studija na Katedri građanskog prava na smjeru Građansko pravo u EU, branit će završni rad pod naslovom

“Pobijanje arbitražne presude

               Odbrana će se održati  02.07.2019. godine sa početkom u 14:00 sati

 Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo.