UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

III CIKLUS STUDIJA

 

ISPITNI TERMINI ZA STUDENTE DOKTORSKOG STUDIJA

UPISANE AKADEMSKE 2018/2019. GODINE

 

I SEMESTAR

 

Naziv predmeta

 

Nastavnik

Junsko-julski rok

Septembarski rok

I termin

II termin

I termin

II termin (studenti polažu samo jedan ispit)

1. Ekonomska analiza prava prof. dr Kanita Imamović-Čizmić 28.06.2019. u 16:00 h 15.07.2019. u 16:00 h 09.09.2019. u 16:00 h 26.09.2019. u 16:00 h
2. Građansko pravo prof. dr Abedin Bikić 17.06.2019. u 16:00 h 01.07.2019. u 16:00 h 02.09.2019. u 16:00 h 16.09.2019. u 16:00 h
3. Krivično pravo prof. dr Borislav Petrović 20.06.2019. u 17:00 h 04.07.2019. u 17:00 h 04.09.2019. u 17:00 h 25.09.2019. u 17:00 h
4. Pravne kulture Jugoistočne Evrope prof. dr Fikret Karčić 22.06.2019. u 10:00 h 15.07.2019. u 17:30 h * 07.09.2019. u 10:00 h 21.09.2019 u 10:00 h
5. Ustavno pravo doc. dr Lejla Balić 19.06.2019. u 16:00 h 10.07.2019. u 16:00 h 10.09.2019. u 16:00 h 24.09.2019. u 16:00 h

 

NAPOMENA:  Konačni dogovor oko ispitnih termina utvrdit će se na konsultativnom sastanku, koji će se održati 06.06.2019. godine u 17:00 sati u sali za sjednice, sa studentima I semestra doktorskog studija.

*Obavijest o pomjeranju ispitnog termina – PRAVNE KULTURE JUGOISTOČNE EVROPE