U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Udruženja „Pravnik“ i Programa vladavine prava za jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer 17. jula svečano je otvoreno 12. izdanje Međunarodne ljetne škole – Sarajevo 2018. U narednih 11 dana 26 studenata magistarskih i doktorskih studija iz 20 zemalja učit će o tranzicijskoj pravdi u postkonfliktnim društvima jugoistočne Evrope. Program 12. Međunarodne ljetne škole pod nazivom „Uloga tranzicijske pravde u podizanju svijesti o ljudskim pravima i vladavini prava u postkonfliktnim društvima“ prvi put je akreditovan od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. O pravnim izazovima društava u tranziciji predavat će stručnjaci iz različitih oblasti, između ostalih Doris Pack, Marijana Toma, Miloš Bogičević, Eibe Riedel i Marion Carrin.